יישום והטמעה ERP CRM SAP PRIORITY SALESFORCEעובדים שעתיים / פרויקטליים SALESFORCE ותחומים נוספים

יסנט שירותי מחשב (077-3378080) עובדים מקצועיים : טכנאי פשוט, מנהל רשתות תקשורת, מומחה לציוד תקשורת, בוני אתרים WORDPRESS, WIX, מומחי רשתות חברתיות פייסבוק, מנהל פרויקטי מחשוב, ועוד.


יישום והטמעה ERP CRM SAP PRIORITY SALESFORCEOutsourcing עובדים שעתיים חודשיים ו/או פרויקטליים מעכשיו לעכשיו. אדמין סיילספורס מורשה salesforce3 שנות נסיון מיישם salesforce (תעודות+נסיון+המלצות)מחיר(ללא מע"מ)שעת עבודה199 ₪יום עבודה (8 שעות)1400 ₪חודש עבודה28,000 + מע"מפרויקטליבתאוםלשאר השירותים, אגיש הצעה בהתאם לדרישה. יסנט פתרונות מחשוב (077-3378080) מיישמת ומטמיעה מערכות ERP CRM של SAP או PRIORITY מותאם לצרכי הלקוחות. נסיון רב ביישום והטמעת מערכות ברשויות מקומיות, מכללות וארגונים עסקיים.

מניסיוננו בבחינת תהליכים וצרכי מידע של ארגונים רבים וכן ממחקרים רבים שנכתבו בנושא ה- ERP , עלינו להדגיש שפרויקט ERP אינו מסתיים ביום העלייה לאויר וסיום עבודתו של ספק היישום וההטמעה. הטמעת שינוי התהליכים והרגלי העבודה בארגון הוא תהליך מתמשך ורציף לאורך שנים ובנוסף , תמיד יש רצון ליישם מודולים נוספים ולהטמיע גרסאות חדשות הכוללות חידושים ושיפורים במודולים שהוטמעו . לפיכך, על כל ארגון השוקל ERP לדעת להיערך נכון לפרוייקט שהוא לאורך שנים וחשוב לבחור ספק שמבין צרכי לקוח ויכול לספק שירות לאורך שנים.

מספר פרמטרים עיקריים להצלחת יישום ERP והטמעתו בארגון :

1. הבנת הפילוסופיה והקונספט של ה-ERP ERP אינו תוכנה , זה פרויקט ארגוני. פרויקט המבצע אופטימיזציה של משאבי הארגון ונותן מענה לכל צרכי הלקוח.

משום כך, מדגישים כולם ש- ERP הוא פרוייקט הנהלה ולא פרוייקט IT , אם כי לאנשי ה- IT המורגלים בניהול פרוייקטים, יש חלק נכבד בהצלחתו של הפרוייקט.

מספר עקרונות ב-ERP

 • תהליכים יעילים ואינטגרטיביים עם דגש על תהליכים חוצי ארגון

 • שקיפות מידע לכל בעל הרשאה,

 • זמינות נתונים בכל מקום ובכל נקודת זמן ,

 • התבססות על חבילת מדף רצינית המשתדרגת במהלך השנים.

2. שלב החשיבה האסטרטגית על ההנהלה לבצע חשיבה אסטרטגית בכל הקשור למיחשוב :

 • תהליכים בארגון

 • איתור החולשות

 • בחינת חלופות עקרוניות

 • קבלת החלטה אסטרטגית על בחירה ויישום של מערכת ERP

יישום מיטבי של ERP הוא בעצם שינוי ושיפור תהליכי העבודה בארגון בהתאם לתהליכים האופטימאליים שמציעה חבילת התוכנה. זו התועלת העיקרית מיישום מערכת ERP ולא חידוש טכנולוגי של התוכנה והפלטפורמה עליה היא מתבססת.

3. שלב התכנון ובחירת התוכנה והספק זה שלב מקדמי לפרוייקט ה- ERP. שלב זה חשוב וקריטי להצלחת פרוייקט ה- .ERP מספר סיבות :

 • קביעת מסגרת התקציב לפרוייקט

 • בחירת חבילת ה- ERP המתאימה ביותר לארגון ומאפייניו מבין החלופות המוצעות בשוק

 •  בחירת ספק היישום והאינטגרציה שלה.

לכל האלמנטים הללו יש השפעה משמעותית על הצלחת הפרוייקט .

בשלב זה הלקוח צריך להחליט אם היא בוחרת

 • תוכנת ERP בינלאומית (דוגמתSAP או ORACLE או Microsoft AX ) או בוחרת

 • תוכנת ERP מקומית (דוגמת: ONE1 או PRIORITY ).

יש הבדלים משמעותיים בין סוגי חבילות התוכנה גם בפונקציונאליות , גם בגודלו של יצרן התוכנה, גם במחיר התוכנה וגם במורכבות היישום וההטמעה בארגון.

4. שלב ההערכות הארגונית המרכיב האנושי בהצלחת פרוייקט ERP הוא קריטי. ההערכות הארגונית של הארגון והנהלתו לקראת ביצוע פרוייקט ה- ERP הינה קריטית במיוחד בגלל השינויים הארגוניים ובתהליכי העבודה שיישום ERP יוצר מעצם מהותו. עובדים , מנהלים ומשתמשי מערכות מידע בכלל אינם אוהבים שינויים ובודאי לא שינויים בתהליכי העבודה ובהרגלים שסיגלו לעצמם במשך שנים רבות. נוסיף לכך שמשמעת ארגונית אינה בדיוק הדבר בו מצטיינים ארגונים וחברות בישראל ונקבל נוסחה הרסנית המסכנת את הצלחתו של פרוייקט ה- ERP .

להלן כמה "טיפים" קריטיים להצלחת םרויקט ERP :

 • מחוייבות ומעורבות ההנהלה הבכירה ובמיוחד של המנכ"ל ל-ERP.

 • מינוי ספונסר ראשי לפרוייקט מקרב חברי ההנהלה הבכירה .

 • מינוי ועדת היגוי לפרוייקט בראשות הספונסר הראשי .

 • מינוי מנהל פרוייקט בכיר במשרה מלאה ( או כמעט מלאה ) לפרוייקט.

 • מינוי משתמשי מפתח ( Key Users/ Super Users) מכל מחלקה או תחום תהליכים , למשל: רכש, ניהול מלאי ומחסנים, הנהלת חשבונות, תקציב, תמחיר, מכירות ועוד ) . המינוי חייב לכלול הקצאת אחוזי משרה ניכרים לכל משתמש מפתח לטובת הפרוייקט.

 • תאום ציפיות של ההנהלה והמשתמשים לגבי ה-ERP והמענה שלו לצרכי הארגון.

 • יחסי ציבור והסברה בקרב כלל המנהלים והעובדים בארגון.

 • טיפול בהיבטים אנושיים של הפרוייקט כבר מתחילתו : טיפול בהתנגדויות ( איתור, הסברה, ריכוך , תימרוץ ועוד ) , פוליטיקה ארגונית ועוד.

 • ארגון יחידת ה-IT לקראת הפרוייקט וליום בו היא צריכה לקבל אחריות על המערכת .

5. שלב היישום וההטמעה בארגון זהו השלב המרכזי של פרוייקט ה- ERP והצלחתו תלויה הן בספק המיישם והן בארגון, מנהליו וכל צוות הפרוייקט שהוגדר בארגון. כדי ששלב היישום יצליח יש לקבוע מנגנון קבלת החלטות בפרוייקט בכל הדרגים בו , הן בדרג צוותי העבודה המגדירים את התהליכים בכל מודול והן ברמות הגבוהות יותר של מנהל הפרוייקט וועדת ההיגוי. חשוב לבנות מנגנון ברור וידוע לכלל הארגון של תהליכי קבלת החלטות בפרוייקט עם הסמכת משתמשי מפתח לקבל החלטות, פורומים מצומצמים ומוגדרים לקבלת החלטות וכן מנגנון אסקלציה יעיל ומוסכם של העלאת דרג מקבלי החלטות במקרים של קושי או חילוקי דעות. חיוני מאד לתעד כל החלטה באמצעות כלי מעקב החלטות (דוגמתActionBase ) שיסייע בניהול ומעקב אחר ביצוע ההחלטות וכן לקבוע מנגנון שימנע "מיסמוס" ההחלטות .

במסגרת שלב היישום וההטמעה כלולים שלבי ביניים שלעיתים מגדירים אותם כפרוייקטי משנה : הסבה וטיוב נתונים , מימשקים , בדיקות קבלה והדרכת משתמשים. כל אחד מאלו הוא פרוייקט בפני עצמו שיש למנות עבורו מנהל פרוייקט ומנגנוני קבלת החלטות ומעקב ביצוע החלטות . פרוייקטים אלו חייבים להיות מסונכרנים בתוכנית העבודה של הפרוייקט ולשלב בביצוע , הן גורמים מצד הספק והן גורמים מהארגון עצמו וכן ספקים חיצוניים בעלי ייעוד ומומחיות ספציפית כמו: חברות בדיקות וחברות הדרכה. מניסיוננו בפרוייקטים רבים של ERP , מומלץ לתת תשומת לב רבה לנושא ההדרכה וההטמעה. ספקי ה-ERP והאינטגרטורים אוהבים את שיטת : Train the Trainers שמשמעותה , הספק ידריך מספר מצומצם של משתמשים ראשיים והם ידריכו את כלל המשתמשים בארגון. שיטה זו לא הצליחה במרבית פרוייקטי ה- ERP וגרמה לעיכובים ולאי שביעות רצון. כדי להימנע מכך מומלץ להסתייע בחברת הדרכה והטמעה שהתמחתה בהדרכת משתמשים ב- ERP ושמתפקידה להכין גם תעוד למשתמש ולבצע הדרכות קבוצתיות ואישיות לכלל המשתמשים בארגון. כחלק ממאמץ ההדרכה יש להקים לקראת העליה לאויר מוקד תמיכה וסיוע ולאייש אותו במדריכים שהדריכו את המשתמשים , על מנת שבחודש הראשון של תיפעול ה- ERP יהיה למשתמשים כתובת לפנות ולקבל סיוע טלפוני ו/או הדרכות נוספות .

6. צמצום כמות מערכות ה-ERP בארגון חשוב לבנות מערכת אחת או פלטפורמה אחת ללא מימשקים למערכות חיצוניות. כל מימשק זה מקור לצרות והשקעות אדירות בשינויים והתאמות במהלך החיים של ה- ERP. ממערכת ה-ERP הארגונית הינה מערכת סגורה ותהליכים מובנים צד אחד, ומערכת גמישה אשר תאפשר לארגון לבצע במערכת את ההתאמות הייחודיות לו. השוק מציע מערכות הנותנות מענה מדויק לדרישות, אך בד בבד עם בחירת המערכת, על הארגון לבחור גוף מיישם, ולמעשה לבחור שותף לדרך. 7. בחירת גוף המיישם על מנת לבחור את הגוף המיישם והמערכת המתאימים ביותר יש להסתכל על מספר פרמטרים וביניהם:

 • ניסיון

 • יציבות החברה בשוק,

 • הראייה של החברה את המערכת לטווח ארוך.

8. תקצוב פרויקט ERP כשנכנסים לתהליך יש להבין שהתהליך דורש מהארגון תכנון נכון של תקציב, משאבים וזמן. ברור שכל ארגון הינו בעל מומחיות בתחום הפעילות שלו ולכן באופן טבעי קיימים התלבטויות וחששות הנובעים מחוסר ידע ומומחיות בתחום של יישום מערכת ERP. להלן מספר דרכים להפוך את תהליך היישום של מערכת ה-ERP בארגון לפשוטה, יעילה ומתאימה לארגון וההנהלה: טרם התהליך: מעל לכל, חשוב שמתחילת הדרך הארגון על כלל עובדיו יידע שההחלטה להחלפת או הטמעת מערכת ERP היא החלטה של ההנהלה, דבר שיסייע לרתום את כלל אנשי המפתח בארגון לתהליך. כשמדברים על תחילת שיתוף הפעולה עם הגוף המיישם, על מנת ליצור דרך קלה יותר, על החברה והגוף המיישם לעשות תיאום ציפיות בכל הנוגע לשלבי העבודה והתהליכים הנדרשים. בזמן התהליך: בשלב האפיון חשוב להקדיש מחשבה על הדרכים לפשט את התהליכים- פשטות ויעילות של תהליכים במערכת הם אחד המפתחות להצלחה! באם ניתן, רצוי לחלק את הפרויקט לשלבים- לא תמיד הארגון בשל לכל התהליך בפרק זמן אחד. על מנת לעשות כן, ניתן לחשוב אילו שלבים הם- MUST ואילו נכנסים תחת הקטגוריה של NICE TO HAVE. יש לנקוט זהירות בניסיון ליישם מקרי קצה במערכת ובכך לחשוב שהצלחנו להתאים את המערכת ל-100% מהדרישות. לפעמים דווקא מקרי הקצה יכולים לשבש יישום פשוט של תהליכי ליבה. חשוב לנסות להיצמד ל-CORE של המערכת- הכוונה היא לשימוש נכון ויצירתי בכלים המובנים במערכת על מנת לתת את הפתרונות ולחסוך בהוצאות מיותרות. בנייה נכונה של המערכת היא בעלת חשיבות על מנת שתתמוך בתהליכים נוספים, שינויים ארגוניים עתידיים וגדילה של החברה. בגמר התהליך: העברת ידע מהגוף המיישם למשתמשי מפתח בארגון על מנת לאפשר לארגון עצמאות בניהול המערכת בהמשך הדרך אחת מהמערכות המוצעות בשוק, ונותנת מענה לפרמטרים האלו, היא מערכת SAP Business One, המובילה בדירוג של STKI שנה שלישית ברציפות ועם יותר מ 200 לקוחות חדשים בשנה רק ב 2015. מערכת SAP Business One , עם מעל 50,000 לקוחות, מהווה פתרון הדגל של חברת SAP העולמית לארגונים קטנים ובינוניים. החברה משקיעה משאבים רבים במערכת בהיבטים פונקציונאליים וטכנולוגיים, על מנת לאפשר לכל לקוח ליהנות מהן. כמה מההשקעות של SAP במערכת הן בתחום ה DB והחדשנות הטכנולוגית בנושאי SAP HANA-In Memory , כמו כן פתרונות SAP Business One CLOUD עם יכולות מובנות בגרסאות החדשות והובלה בתחום יכולות ה BI עם רכישתה של חברת Business Object . מבחינת הראייה לטווח ארוך, SAP דואגת לפרסם Road Map של המערכת לשנים קדימה, דבר שאינו ברור מאליו בעולמות ה ERP, מה שיוצר מחויבות ברורה של היצרן למערכת וללקוחותיה. חשיבה מרובה בממשק המשתמש של המערכת כולל אפשרויות של התאמה ושינויים ברמת משתמש המערכת, וכולל גם ממשק WEB-י בגרסאות החדשות. ייעוץ אסטרטגי וניהולי למיחשוב ומערכות מידע עם התמחות במחשוב עסקי, הנדסי וניהולי, ERP/ CRM/ PDM , סקרי מחשוב, ייעול תהליכי עבודה, אפיון מערכות מידע, ארגון ותיקצוב יחידת מחשב והתאמת שירותיה לצורכי הארגון, ניהול פרוייקטי מחשוב והדרכה למנהלי יחידות מחשב, למנכלי"ם ולחברי ההנהלה.

כתבות חדשות
ארכיב
חיפוש תגים
עקוב אחרינו
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square